Sunday, November 16, 2008

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 2/2008

LAPORAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
SMK. KEROH, 17000 KUALA KRAI, KELANTAN.


ICT DALAM PENDIDIKAN

Tarikh:
08. November 2008
Masa:
08.30 Pagi
Tempat:
Makmal Komputer SMK Keroh, Kelantan

PENGISIAN BENGKEL

Sesi Pertama

Pengenalan

Microsoft Excel 2003
Penyediaan Marksheet
Penyediaan Graf
Penggunaan Formula

Sesi Kedua

Microsoft Excel 2003 Lanjutan
Pencetakan
Headcount

Sesi Ketiga

Microsoft Word 2003
Mail Merge

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 1/2008


LAPORAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
SMK. KEROH, 17000 KUALA KRAI, KELANTAN.


MATLAMAT

Melahir dan membentuk suatu kumpulan kerja guru-guru yang bertanggungjawab, bersistematik dan cemerlang.

OBJEKTIF

· Memberi pendedahan budaya kerja cemerlang kepada guru-guru dalam meningkatkan tahap profesionalisme mereka masing-masing.
· Memenuhi keperluan pengajaran dan pembelejaran para guru masa sekarang dan akan datang.
· Memberi keyakinan dan motivasi diri kepada semua guru.
· Meningkatkan disiplin dan budaya kerja yang yang dikehendaki dalam PIPP kepada semua guru.


JANGKA MASA PROGRAM

Dijalankan pada 2 Ogos 2008 pada hari Sabtu. Latihan bermula pukul 08.00 pagi dan dijangka tamat pada pukul 02.30 Petang.

TEMPAT

Program ini dijalankan di Dewan Asrama SMK Keroh, Kuala Krai, Kelantan.